Zasnova in izvedba reklame, grafično oblikovanje, multimedija, oglaševalske storitve in izdelki.   Reklamni paket 1 – 450 EUR* • idejna zasnova razpoznavnega znaka – logotipa • GPL grafični priročnik logotipa (logotip: prikaz, razmerja, oris, mono, raster, invert, velikosti, pojavnost, tipografija, barve) • izdelava vizitk 50 kom • izdelava kuvert 50 […]